16 – 17 Eylül 2019 Hayatı İdame ve İsabet Atıcılığı Dersi